سیمان کاری

سیمان کاری

سیمان کاری سیمان کاری از کارهای به نظر ساده در کارهای ساختمانی است اما هر کاری اگر با ظرافت و دقت انجام نشود کارایی مناسبی نخواهد داشت و ممکن است هزینه ی اضافی برایتان در بر داشته باشد . شرکت

نصاب شیشه

نصب شیشه

نصاب شیشه نصب شیشه یکی دیگر از استادکاران به کار گرفته شد ه در شرکت خدماتی ساختمانی لوکس ایران با تحولی عظیم در کار خدمات رسانی به هموطنان کار نقاشی ساختمان خود را ارتقاء داده و امروزه با حدود 50

نقاشی ساختمان با کیفیت درجه یک

نقاشی ساختمان با کیفیت درجه یک

نقاشی ساختمان با کیفیت درجه یک هزاران سال است که نقاشی ساختمان به عنوان برترین دیوارپوش برای زیبایی دکوراسیون منازل استفاده می شود و با گذشت زمان و پیشرفت علم، مواد و ابزار نقاشی ساختمان به پیشرفت های چشمگیری دست