نقاشی ساختمان در گییلاوند با بهترین ترکیب رنگ قیمت مناسب البته بسته به زیر سازی و .. است کیفت بسیار بالا با استاد کاران مجرب و با تجربه  با نمونه کاران بسیار خوب .

نقاشی ساختمان در گیلاوند

قیمت نقاشی ساختمان در گیلاوند

قیمت نقاشی ساختمان در گیلاوند بسته گی به مورد قابل توجه دارد به همین دلیل قیمت ثابتی وجود ندارد

  • زیر سازی
  • کیفیت رنگ امیزی
  • کیفیت رنگ
  • و……

نقاشی ساختمان در گیلاوند

رنگ روغنی

رنگ روغنی برای  دیوار اتاق ها قایل استفاده است به دلیل قابل شست و شو بودن این نوع رنگ است برای سقف و دیوار آشپز خانه و پنجره به دلیل نپوسیدن در آب و هوا مختلف و….

یکی از مهمترین خوبی رنگ روغنی قابلیت شست و شو بودن آن است

نقاشی ساختمان در گیلاوند

رنگ روغنی براق

رنگ رو غنی در اصل به نرده و پنجره و فرفوژه و … به کار میرود همچنین برای درب و پنجره چوبی به کار میرود

این دسته از رنگ ها بر تبق استاندار 1700موسسه استاندارد ساخته شود

 

مزایای رنگ روغنی

  • 100% قابل شستوشو
  • پوشش بالا
  • برای درست کردن بتونه بکار میرود
  • و….

 

معایب رنگ روغنی

این رنگ به دلیل اینکه موج و ایرادات گچ کاری را نشان می دهد

به همین دلیل رنگ امیزی این رنگ برای دیوار توصیه نمیشود